Spotkanie z polskimi twórcami z obwodu brzeskiego na Białorusi.


GCASZ

Warsztaty dla młodzieży z obwodu brzeskiego na Białorusi.


GCASZ


Parnerami w projekcie są:
Gminne Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej z Nasutowa oraz
Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego

„Warsztaty z tradycją” odbywają się przy wsparciu Senatu RP.