NOWOŚCI W PROJEKCIE


MSL
23-24 MAJA 2017

Warsztaty "Zastosowanie obronnych chwytów w życiu strażnika leśnego" z Borsukiem

oraz pożegnalne ognisko z uroczystym wręczeniem stroju leśnika

  RELACJA FOTOGRAFICZNA


MSL
17 MAJA 2017

Warsztaty Instrukcja obsługi konia i podstawy jazdy konnej

z panią Moniką Skakun w Stajni HECA

  RELACJA FOTOGRAFICZNA


MSL
17-18 MARCA 2017

Warsztaty ornitologiczne i leśnicze

z pracownikami Nadleśnictwa Lubartów

  RELACJA FOTOGRAFICZNA


MSL
25 LUTEGO 2017

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE

"Ślady jesieni w zimowym lesie"

  RELACJA FOTOGRAFICZNA


MSL
04 STYCZNIA 2017

WARSZTATY

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA "KOPANINA" ORAZ "MARSZ Z KOMPASEM"

  RELACJA FOTOGRAFICZNA


MSL
01 GRUDNIA 2016

WARSZTATY

PROJEKTOWANIE LOGO MSL I WARSZTATY MEDIALNE

  RELACJA FOTOGRAFICZNA


MSL
18-19 LISTOPADA 2016

WARSZTATY

TERENOWE "LAS W NOCY"
oraz WARSZTATY PROWADZONE PRZEZ NADLEŚNICTWO LUBARTÓW

  RELACJA FOTOGRAFICZNA


MSL
21-22 PAŹDZIERNIKA 2016

PIERWSZE SPOTKANIE

WARSZTATOWO-INTEGRACYJNE

  RELACJA FOTOGRAFICZNA


MSL
PAŹDZIERNIK 2016

TRWAJĄ ZAPISY

ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU!

MSL
WRZESIEŃ 2016

PIKNIK INAUGURUJĄCY

PROJEKT MŁODZIEŻOWA STRAZ LEŚNA

  RELACJA FOTOGRAFICZNA


TO TWÓJ LAS

STRZEŻ GO!Młodzieżowa Straż Leśna

Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego


MŁODZIEŻOWA STRAŻ LEŚNA

CO?
 • Warsztaty tematyczne, wykłady, pokazy, zajęcia w terenie
 • budowanie zespołu i rozwijanie umiejętności indywidualnych!
 • Zajęcia prowadzone przez specjalistów z Roztoczańskiej Straży Konnej, Straży Leśnej, OSP i trenerów survival.
 • Na zakończenie
  Certyfikat Strażnika MSL !!

MŁODZIEŻOWA STRAŻ LEŚNA

GDZIE?
 • Tereny Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego
 • otulina Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego
 • Tereny potocznie zwane "Lasami Kozłowieckimi".
 • Zapisy i dodatkowe informacje w szkołach ponadpodstawowych na terenie Gminy Niemce.

MŁODZIEŻOWA STRAŻ LEŚNA

KIEDY?
 • Od października 2016 r.
  do maja 2017 r.
 • 8 spotkań weekendowych
 • Pierwsze spotkanie
  warsztatowo-integracyjne
  21 – 22 października 2016 r.
 • Dodatkowe informacje:
  Jacek Lis, koordynator programu MSL
  biuro@sempre.org.pl


DLACZEGO WARTO WSTĄPIĆ

DO MŁODZIEŻOWEJ STRAŻY LEŚNEJ?

Merytoryczny opis projektu.Dobrem wspólnym zdefiniowanym przez nas na podstawie diagnozy oraz własnych doświadczeń jako mieszkańców Gminy są tereny Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego i jego otulina, potocznie zwana przez mieszkańców Gminy "Lasami Kozłowieckimi".

Wyboru dobra wspólnego będącego przedmiotem realizacji projektu dokonaliśmy na podstawie wyników ankiet i warsztatów przeprowadzonych na etapie diagnozy. Wynikały z nich 2 podstawowe wnioski:


1.

brak możliwości zaangażowania się młodych ludzi w działania odpowiadające ich potrzebom/ oczekiwaniom (potrzeba spędzania czasu z rówieśnikami, na powietrzu, wspólne spotkania w konkretnym miejscu).

2.

zwrócenie uwagi na zaniedbane środowisko naturalne i potrzebę zwiększania świadomości w tym zakresie oraz dbania o usuwanie śmieci - w tym kontekście przyroda pojawiała się jako ogół w ankietach, natomiast podczas warsztatów przy prośbie o doprecyzowanie "zaśmieconego środowiska" lub "zaniedbanej przyrody" młodzi ludzie wskazywali na Lasy Kozłowieckie.

Dlatego zdecydowaliśmy się na utworzenie Młodzieżowej Straży Leśnej, będącej odpowiedzią zarówno na potrzeby i oczekiwania młodzieży, "potrzeby środowiska", jak i potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej. Lasy Kozłowieckie są jedyną atrakcją turystyczną Gminy Niemce, przyciągając regularnie turystów pieszych, rowerzystów i miłośników jazdy konnej. Także wędkarzy i osoby szukające wypoczynku nad pobliskim Stawami, przylegającymi do lasu.NASZE LASY - NASZE DZIEDZICTWOZ Lasami Kozłowieckimi utożsamia się zdecydowana większość mieszkańców Gminy:

 • dwie z czterech

  szkół biorących bezpośredni udział w projekcie leżą w bezpośrednim sąsiedztwie lasu
 • trzy

  inne szkoły podstawowe w niedalekim sąsiedztwie lasu
 • dwie

  kolejne szkoły znajdują się w odległości nie większej niż 6 km od kompleksu leśnego

Taka lokalizacja ośrodków edukacyjnych znacznie ułatwi to również praktyczny wymiar realizacji programu Straży.KORZYŚCIKorzyści z pracy w budowaniu Straży będą wielopoziomowe:

 • poziom młodzieży:

  atrakcyjne spędzenie wolnego czasu, wzrost świadomości ekologicznej, poczucia przynależności do grupy, wzrost kompetencji społeczn
 • poziom partnerów:

  wzrost rozpoznawalności, utrwalenie/ wyrobienie pozytywnego wizerunku organizacji/ instytucji pro ekologicznej i pro społecznej, możliwość reklamy/ prezentacji przed dużą grupą mieszkańców Gminy
 • poziom społeczności

  wzrost atrakcyjności dobra wspólnego - Lasów Kozłowieckich, a co za tym idzie możliwość lepszego korzystania przez mieszkańców Gminy, wzrost świadomości ekologicznej, nowa infrastruktura ekologiczna (kosze, tabliczki), wzrost dbałości o dobro wspólne jakim są Lasy Kozłowieckie.


KONTAKT


FUNDACJA SEMPRE A FRENTE

GMINNE CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ

GMINA NIEMCE

PRZY WSPARCIU

POLSKO AMERYKAŃSKiEJ FUNDACJI WOLNOŚCI